خانه » # انشا در مورد مقام معلم

# انشا در مورد مقام معلم

انشا در مورد معلم + شعر

انشا ادبی و توصیفی درباره معلم + شعر

انشا در مورد معلم

موضوع انشا درباره معلم و توصیف آن

معلمی شغل نیست؛ معلمی عشق است. اگر به عنوان شغل انتخابش کرده ای رهایش کن و اگر عشق توست، مبارکت باشد! ” این جمله ای بود که معلم بزرگوار ، شهید محمدعلی رجایی گفتند. آری معلمی عشق است و اگر این عشق نباشد، تحمل سختی های آن بسیار دشوار خواهد بود.

ادامه نوشته »