خانه » # اسید نیتریک

# اسید نیتریک

تحقیق مختصر در مورد اسیدها و بازها

همه چیز درباره اسیدها و بازها 🧪

تعریف اسید و باز

اسیدها و بازها مواد شیمیایی محبوبی هستند که با یکدیگر تعامل دارند و در نتیجه نمک و آب تشکیل می شود. در زندگی روزمره ما از ترکیبات زیادی استفاده می کنیم که دانشمندان آنها را اسید می نامند.

ادامه نوشته »