خانه » # ارحم الراحمین

# ارحم الراحمین

انشا درباره خدا (خالق مهربان)

انشا در مورد خدا – مهارت نوشتاری

انشا درباره خداتوصیف خالق مهربان
خداوند
خالق تمام موجودات است. یکی از صفات خدا، ” رزاق ” می باشد یعنی ” بسیار روزی دهنده “. خداوند روزیِ تمام مخلوقاتش را میدهد، چه مخلوق خطاکار باشد چه درستکار، و این از رحمانیت و فضل او سرچشمه می گیرد.

ادامه نوشته »