خانه » بایگانی برچسب: آموزش صدور گواهی کارت واکسن کرونا

بایگانی برچسب: آموزش صدور گواهی کارت واکسن کرونا

سامانه کارت واکسن دیجیتال فارسی | vcr.salamat.gov.ir/fa

سامانه ثبت درخواست و ثبت نام کارت واکسن دیجیتال فارسی | vcr.salamat.gov.ir/fa

سامانه کارت واکسن دیجیتال فارسی

سامانه کارت واکسن دیجیتال فارسی

این سامانه به منظور ثبت درخواست کارت واکسن دیجیتالی توسط وزارت بهداشت ایجاد شده است، افرادی که یک یا دو دوز واکسن کرونا خود را تزریق کرده اند، میتوانند کارت واکسن دیجیتالی را دریافت کنند.

ادامه نوشته »