خانه » # آمار

# آمار

تحقیق درباره دفاع مقدس ۸ سال جنگ تحمیلی

تحقیق مختصر درباره ۸ سال دفاع مقدس

جنگ تحمیلی ایران و عراق

در کشوری زندگی میکنیم که همه جای آن عطر حضور شهیدانی پراکنده شده است که تاریخ ما را با نثار خون و از خود گذشتگی برای سربلندی ایران عزیز فدا کردند. درود به روح پاکشان می فرستیم و خاضعانه در برابر آرمان های بزرگ امام سر فرود خواهیم آورد.

ادامه نوشته »