خانه » پایه دوم » پاسخ سوالات درس دوم نگارش دوم مسجد محله‌ی ما

پاسخ سوالات درس دوم نگارش دوم مسجد محله‌ی ما

جواب به سوالات و فعالیت درس دوم نگارش دوم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس دوم نگارش دوم مسجد محله‌ی ما

پاسخگویی به سوالات درس دوم کتاب نگارش دوم مسجد محله‌ی ما صفحات ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴ با دانشچی همراه باشید.

جواب سوالات نگارش دوم درس دوم مسجد محله‌ی ما ( پاسخ گام به گام )

پاسخ سوالات صفحه ۲۰

۱- با توجّه به نوشته‌ی زیر، سه خطّ اوّل را از روی درس، با خطّ زیبا و خوانا بنویس.

مردم محلّه‌ی 📗 پاسخ: ما بسیار خوش‌حال بودند. کار بنّایی مسجد، تازه تمام شده بود. مردم می‌خواستند برای اوّلین بار نماز را به جماعت در این مسجد بخوانند. مسجد چراغانی شده بود. حوض مسجد پر از آب بود. مهدی با پدرش و مادرش، گلدان‌های پُر گلی را که آورده بودند، کنار حوض قرار دادند. چند نفر هم شیرینی و شربت به مردم می‌دادند.

۲- درس را بخوان و کلمه‌هایی که یکی از نشانه‌های زیر را دارند، بنویس.

حـ ح: 📗 پاسخ: محلّه، خوش‌حال، حوض، حال، حرف

جـ ج: 📗 پاسخ: مسجد، جماعت، خارج، جالب، آنجا، جان

۳- جمله‌های زیر را کامل کن. (پاسخ ها با رنگ سبز)

به کسی که ادب داشته باشد، با ادب می‌گوییم.

به کسی که سواد داشته باشد، با سواد می‌گوییم.

۴- جمله بنویس.

حوض: 📗 پاسخ: حوض حیاط خانه پدربزرگ آبی رنگ است و همیشه پر از ماهی‌های قرمز می‌باشد.

پیش‌نماز: 📗 پاسخ: پیش‌نماز مسجد محلّه‌ی ما مرد مهربانی است.

 

صفحه ۲۱

۱- با توجّه به نوشته‌ی زیر سه خطّ بعدی را از روی درس، با خطّ زیبا و خوانا بنویس.

بعد از نماز 📗 پاسخ: امام جماعت از همه‌ی کسانی که در ساختن مسجد کمک و همکاری کرده بودند، تشکّر کرد و گفت: «مسجد، خانه‌ی خداست. وقتی برای خواندن نماز به مسجد می‌آییم، از حال یکدیگر باخبر می‌شویم و با هم‌فکری می‌توانیم کارهای خوب و بزرگ انجام بدهیم.»

۲- کلمه‌هایی که نشانه‌های «ایـ یـ ی» را دارند، از درس پیدا کن و بنویس.

📗 پاسخ: محلّه‌ی، بسیار، بنّایی، می‌خواستند، اوّلین، این، چراغانی، مهدی، گُلی، شیرینی، می‌دادند، همه‌ی، کسانی، همکاری، خانه‌ی، وقتی، می‌آییم، یکدیگر، می‌شویم، هم‌فکری، می‌توانیم، کارهای، بدهیم، هنگامی، می‌شدند، حرف‌های، پیش‌نماز، همیشه، می‌کردم، می‌آیند، نمی‌دانستم، کلاس‌های، نقّاشی، عکّاسی، کتاب‌خانه‌ی، خوبی، نیز، می‌خواهد، یکی، لبخندی.

۳- معنی کلمه‌های زیر را بنویس.

بادقّت: 📗 پاسخ: به کسی که دقّت داشته باشد، بادقّت می‌گویند.

باادب:📗 پاسخ: به کسی که ادب داشته باشد، باادب می‌گویند.

بانظم: 📗 پاسخ: به کسی که نظم داشته باشد، بانظم می‌گویند.

۴- درباره‌ی کتاب‌خوانی و مطالعه، دو خط بنویس و کلمه‌های «باسواد»، «کتاب» و «بخوانم» را در نوشته‌ات به کار ببر.

📗 پاسخ: من برای اینکه به فرد باسوادی تبدیل شوم، باید همیشه کتاب بخوانم و دست از تلاش و مطالعه برندارم. به این ترتیب در آینده فرد موفق و تحصیل‌کرده‌ای خواهم شد.

 

صفحه ۲۲

۱- با توجّه به نوشته‌ی زیر سه خطّ بعدی را از روی درس، با خطّ زیبا و خوانا بنویس.

هنگامی که مهدی با پدر و مادرش 📗 پاسخ: از مسجد خارج می‌شدند، مهدی رو به مادرش کرد و گفت: «من با دقّت به حرف‌های پیش‌نماز گوش دادم. سخنان او جالب بود. من همیشه فکر می‌کردم، مردم برای نماز خواندن به مسجد می‌آیند؛ نمی‌دانستم که مسجد محله‌ی ما کلاس‌های آموزش قرآن، نقّاشی، رایانه و عکّاسی دارد.»

۲- درس را بخوان و کلمه‌هایی که نشانه‌های زیر را دارند، بنویس.

عـ  ـعـ  ـع  ع: 📗 پاسخ: جماعت، بعد، عکّاسی

هـ  ـهـ  ـه  ه: 📗 پاسخ: محلّه، تازه، شده، مهدی، گلدان‌ها، آورده، هم، همه، همکاری، خانه، هم‌فکری، کارها، بدهیم، هنگامی، حرف‌ها، همیشه، کلاس‌ها، رایانه، کتاب‌خانه، می‌خواهد

۳- درس را بخوان و ترکیب‌هایی مانند «شیرینی و شربت» را از درس پیدا کن و بنویس.

📗 پاسخ: پدر و مادرش، کمک و همکاری، خوب و بزرگ، رایانه و عکّاسی، مادر و پدر

۴- راستی، اگر کفش‌هایت بال داشتند، چه اتّفاقی می‌افتاد؟ این اتّفاق را در سه سطر بنویس.

📗 پاسخ: اگر کفش‌هایم بال داشتند، بند آنها را محکم به پاهایم می‌بستم تا مرا نیز همراه خودشان به آسمان ببرند. به آسمان می‌رفتم و از آن بالا به مدرسه و خانه‌مان نگاه می‌کردم. برای دوستانم دست تکان می‌دادم و برای آنها تکّه‌ای ابر سوغاتی می‌آوردم.

 

صفحه ۲۳

۱- با توجّه به نوشته‌ی زیر شش خطّ بعدی را از روی درس، با خطّ زیبا و خوانا بنویس.

مسجد محلّه‌ی ما کلاس‌های آموزش 📗 پاسخ: قرآن، نقّاشی، رایانه و عکّاسی دارد. در آنجا کتابخانه‌ی خوبی نیز برای کودکان وجود دارد. مادر جان! من هم دلم می‌خواهد در یکی از این کلاس‌ها شرکت کنم و از کتابخانه‌ی آنجا استفاده کنم.

۲- با توجّه به درس، جاهای خالی را پُر کن. (پاسخ ها با رنگ سبز)

مردم محلّه‌ی ما بسیار خوشحال بودند. کار بنّایی مسجد تازه تمام شده بود. مردم می‌خواستند برای اولین بار نماز را به جماعت بخوانند. مسجد چراغانی شده بود. حوض مسجد پر از آب بود.

۳- مانند نمونه، کلمات را دسته‌بندی کن.

خودکار – خوش‌حال – می‌خواست – گروهی – دوباره – خواهش – خواندن – گوش – بگویید

خواهر خورشید دستور
می‌خواست

خواهش

خواندن

خودکار

خوش‌حال

دوباره

گروهی

گوش

بگویید

۴- با کلمه‌های «همکاری، کنار حوض، گلدان» جمله‌ای زیبا بنویس.

📗 پاسخ: من با همکاری دوستانم، گلدان‌های زیبای گل را کنار حوض وسط حیاط چیدیم.

 

صفحه ۲۴

۱- نوشته‌ی زیر را پررنگ کن و خوش‌خط و زیبا بنویس.

📗 پاسخ: ای خدای مهربان کمکم کن که همیشه به یاد تو باشم.

۲- جدول را کامل کن. (پاسخ ها با رنگ سبز)

۱- به تخت‌خواب هم می‌گویند.   تخت

۲- از شیر به دست می‌آید.   کشک

۳- خمیری که در تنور پخته می‌شود.   نان

۴- میوه تابستانی با رنگ‌های سفید و قرمز.   توت

۵- حیوانی که زوزه می‌کشد.   گرگ

۶- نوعی شیرینی.   کیک

۷- وسیله‌ای جنگی که منفجر می‌شود.   بمب

۸- با فریاد می‌آید.   داد

۹- یاری و همکاری.   کمک

۱۰- از آتش بلند می‌شود.   دود

جواب درس‌های بعدی نگارش دوم دانلود PDF کتاب نگارش دوم
ℹ️ اشتراک گذاری به دوستان خود:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *