ورود به پورتال همگام مدارس – مخصوص دانش آموزان

ورود به سیستم پورتال همگام مدارس

دانش آموزان عزیز برای ورود سریع به سامانه همگام مدارس روی تصویر آبی رنگ زیر کلیک کنید، به خاطر داشته باشید که در صورتی که موفق نشدید دوباره روی تصویر زیر کلیک کنید.

ورود به پورتال همگام

شما میتوانید این صفحه را در کامپیوتر با کلید ترکیبی Ctrl+D و در موبایل ذخیره صفحه بزنید تا در صورت نیاز به پورتال دسترسی سریع تری به سرور داشته باشید.

  •  این پست در جهت پیوند سریع به پورتال همگام انتشار یافته هر سوال و مشکلی  را با مدیر مدرسه در میان بگذارید.