خانه » # nezarat medu ir

# nezarat medu ir

سامانه نظارت | طرح خود ارزیابی عملکرد nezarat.medu.ir

ورود به سامانه نظارت آموزش و پرورش به آدرس nezarat.medu.ir

سامانه نظارت nezarat.medu.ir

سامانه نظارت و ارزیابی عملکرد

پورتال نظارت وزارت آموزش و پرورش در جهت الکترونیکی کردن خدمات مربوطه به خود ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ایجاد شده است.

ادامه نوشته »