خانه » # navid

# navid

سامانه نوید | دانشگاه علوم پزشکی مجازی navid.vums.ac.ir

ورود به سیستم سامانه نوید دانشگاه علوم پزشکی مجازی به آدرس navid.vums.ac.ir

سامانه نوید | دانشگاه علوم پزشکی مجازی navid.vums.ac.ir

سامانه نوید navid.vums.ac.ir

نوید مخفف کلمات (نرم افزار ویژه یادگیری دانشگاهی) زیرساختی کلیدی و ضروری برای استقرار و توسعه یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی محسوب می شود، در سیستم نرم افزاری به صورت مجازی امور مربوط مدیریت، ثبت نام، پیگیری، ارزشیابی، ارائه برنامه ها، ‌برقراری تعامل بین فراگیران و محتوای برنامه و بین فراگیران و استادان را انجام می شود.

ادامه نوشته »