خانه » # esampad farsedu

# esampad farsedu

سامانه آموزش مجازی سمپاد فارس | esampad.farsedu.ir

دبیرخانه تولید محتوای الکترونیک سمپاد کشور ( سامانه سمپاد فارس )

سمپاد فارس | esampad.farsedu.ir

سامانه سمپاد فارس

این پورتال مانند همیشه پیشرو در امور آموزشی و پرورشی می باشد. راه اندازی شبکه آموزش مجازی سمپاد، علاوه بر پوشش دانش آموزان استعدادهای درخشان، تلاشی برای کمک به مدارس عادی نیز خواهد بود

ادامه نوشته »