خانه » # کتاب فیزیک در زندگی روزمره

# کتاب فیزیک در زندگی روزمره

کاربردهای فیزیک در زندگی

با فیزیک و کاربردهای آن در زندگی آشنا شوید!

کاربردهای فیزیک در زندگی

فیزیک علم مطالعهٔ خواص طبیعت است. این علم را عموماً علم ماده (Matter) و حرکت و رفتار آن در فضا و زمان می‌دانند. این ماده می‌تواند از ذرات زیراتمی تا کهکشان‌ها و اجرام بسیار بزرگ آسمانی باشد.

ادامه نوشته »