خانه » # کانون زبان ایران

# کانون زبان ایران

سامانه کانون زبان ایران ili.ir

معرفی و ورود سریع به سایت کانون زبان ایران به آدرس ili.ir

سامانه کانون زبان ایران ili.ir

سامانه کانون زبان ایران

کانون زبان ایران ( Iran Language Institute ) یک مؤسسه دولتی وابسته به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جهت آموزش زبان‌های خارجی است. شهرت این مرکز ILI است.

ادامه نوشته »