خانه » # کاربردهای اکسیژن

# کاربردهای اکسیژن

تحقیق درمورد اکسیژن ویژگی، کاربرد و ترکیبات آن

همه چیز درمورد اکسیژن – ویژگی، کاربرد و ترکیبات آن Oxygen

درمورد اکسیژن ویژگی، کاربرد و ترکیبات آنoxygen

اکسیژن (به فارسی سره: ترشمایه)و (به فارسی دری:اکسیجن) یکی از عناصر شیمیایی در جدول تناوبی است که نماد آن O و عدد اتمی آن ۸ است. یک عنصر زیستی بوده و همه جا چه در زمین و چه در کل جهان هستی یافت می‌شود. مولکول اکسیژن (O۲)در زمین از نظر ترمودینامیکی ناپایدار است ولی توسط عمل فتوسنتز باکتری‌های بی هوازی و در مرحله بعدی توسط عمل نور ساخت گیاهان زمینی به وجود می‌آید.

ادامه نوشته »