خانه » # چرا مردم ایران سلوکیان را نمی پذیرفتند هفتم

# چرا مردم ایران سلوکیان را نمی پذیرفتند هفتم

چرا مردم ایران سلوکیان را نمی پذیرفتند و با آنها مخالفت می کردند؟

مخالفت مردم ایران با حکومت سلوکیان

چرا مردم ایران سلوکیان را نمی پذیرفتند و با آنها مخالفت می کردند؟

تحقیق در مورد علت مخالفت مردم ایران با حکومت سلوکیان چه بود از کتاب مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه هفتم، با دانشچی همراه باشید.

در تاریخ ایران باستان، بارها و بارها ایران به دست عوامل خارجی مانند مغولان، عثمانیان و یونانیان افتاده است. در این بین یکی از مهمترین اتفاقات در تاریخ ایران سقوط حکومت باشکوه هخامنشیان به دست اسکندر مقدونی بوده است.

ادامه نوشته »