خانه » # هیدروکلریک اسید

# هیدروکلریک اسید

نکات و کاربرد جوهر نمک در زندگی

با نکات و کاربرد جوهر نمک (هیدروکلریک اسید) در زندگی آشنا شویم!

جوهر نمک چیست

جوهر نمک چیست؟

جوهر نمک (هیدروکلریک اسید) یک محلول شفاف، بی رنگ و بسیار تند بو از هیدروژن کلراید در آب است. یک اسید معدنی بسیار خورنده و با استفاده های صنعتی فراوان می باشد.

ادامه نوشته »