خانه » # هوهسته ای

# هوهسته ای

تحقیق درباره ی منشأ و چگونگی جانداران یوکاریوت و پروکاریوت

تحقیق درمورد جانداران یوکاریوت و پروکاریوت

جانداران یوکاریوت و پروکاریوت

پروکاریوت ها، اولین جانداران کره ی زمین

جانداران را می‌توان برپايه‌ی سازمان‌بندی درونی سلول‌هايشان رده‌بندی کرد. همه‌ی جانداران، پروکاريوت يا يوکاريوت هستند. سلول‌های پروکاريوتی از سلول‌های يوکاريوتی ساده‌تر هستند، هسته‌ای که با غشايی از ديگر بخش‌های سلول جدا شده باشد، ندارند و سازمان‌بندی درونی پيچيده‌ای، شبيه سلول‌های يوکاريوت ندارند.

ادامه نوشته »