خانه » # نقاشی آبرنگ گل

# نقاشی آبرنگ گل

تحقیق در مورد نقاشی آبرنگ و تاریخچه آن

همه چیز مختصر در مورد نقاشی آبرنگ

نقاشی آبرنگ HGV

تاریخچه نقاشی آبرنگ

ردپای نقاشی آبرنگ به نقاشی‌های درون غار اروپای پله لیتیک و نگارنوشت‌های مصریان قدیم می‌رسد که سابقه‌ای کهن دارد. اما خصوصاً در اروپای سده‌های میانه، تاریخ بهره‌گیری این رنگ ماده از رنسانس شروع می‌شود و هنوز ادامه دارد.

ادامه نوشته »