خانه » # نام دیگر سونامی چیست

# نام دیگر سونامی چیست

تحقیق در مورد سونامی و چگونگی تشکیل آن

در مورد سونامی و علت اصلی به وجود آمدن آن بیشتر بدانیم!

تحقیق در مورد سونامی و چگونگی تشکیل آن

بیشتر امواج دریاها به دلیل باد یا جزر و مد ایجاد می‌شوند، اما سونامی علت متفاوتی دارد. سونامی اغلب در اثر زمین لرزه ایجاد می‌شود، اما رانش زمین در زیر آب، فوران آتشفشان یا حتی شهاب سنگ نیز می‌توانند عاملی برای ایجاد آن شوند.

ادامه نوشته »