خانه » # میراث جهانی یونسکو

# میراث جهانی یونسکو

میراث فرهنگی چیست و دلایل حفاظت از آن

تحقیق مختصر در مورد میراث فرهنگی و انواع آن

میراث فرهنگی

کلمه عربی میراث برگردان یونانی کلمه ی میرازو به معنای یخش کردن سهم و توزیع آن بین افراد است. در توضیح عنوان میراث فرهنگی تعارف مختلفی ارائه شده است، اما به طور کلی می‌توان گفت هر عنصری که دارای تاریخ بوده و دربرگیرنده پیامی برای انسان است میراث فرهنگی به شمار می‌رود.

ادامه نوشته »