بایگانی برچسب: معنی پرورده عشق شد سرشتم جز عشق مباد سرنوشتم