خانه » # معنی اپیدمی چیست

# معنی اپیدمی چیست

معنی اپیدمی چیست؟ و مختصر در مورد آن

اپیدمی چیست؟ و همه چیز در مورد آن

معنی اپیدمی

معنی اپیدمی چیست؟

اپیدمی یا همه گیری به بیماری ای که به عموم مردم سرایت کرده باشد و یا بروز شیوع سریع و بیش از حد یک بیماری یا مشکل در میان افراد مشخص و یا در منطقه ای خاص، در یک دوره زمانی کوتاه گفته می‌شود. این واژه ریشه یونانی دارد و در زبان فرانسوی اِپیدِمی (Épidémie) و در زبان انگلیسی اِپیدِمیک (Epidemic) نامیده می‌شود.

ادامه نوشته »