خانه » # معني توفي

# معني توفي

منظور از کلمه ” توفی ” در قرآن کریم

منظور از کلمه توفی در قرآن کریم چیست و برای اشاره به کدام بعد از وجود انسان استفاده شده است – کتاب دین و زندگی پایه دهم

منظور از کلمه توفی در قرآن کریم

در ادامه با معنی و مفهوم این واژه قرآنی از کتاب دین و زندگی پایه دهم آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »