خانه » # محارب به چه معناست

# محارب به چه معناست

معنی محاربه چیست؟ مختصر در مورد آن

همه چیز در مورد معنی محاربه

معنی محاربه چیست؟ مختصر در مورد آن

معنی محاربه چیست؟

محاربه کلمه‌ای عربی است و در لغت‌نامه فارسی به معنی جنگیدن و پیکار کردن است. در فقه و حقوق اسلامی، محاربه جرمی است که با سلاح کشیدن به روی مردم و به قصد ترساندن و تهدید آنان رخ می‌دهد. به فتوای فقهای اسلامی، هرکس به زور و آشکارا به مال و ناموس مردم دست‌درازی کند، محارب شناخته می‌شود.

ادامه نوشته »