خانه » # قوانین حمورابی

# قوانین حمورابی

تاثیر حمورابی بر تمدن بین النهرین را شرح دهید

مختصر درباره حکومت حمورابی و قوانین او

تاثیر حمورابی بر تمدن بین النهرین را شرح دهید

همانطور که می‌دانیم تمدن‌های بسیاری در زمان‌های گذشته، پیش از امپراتوری هخامنشیان در مناطق مختلف ایران وجود داشته‌اند. حکومت بین النهرین یا میان‌رودان از قدیمی‌ترین تمدن‌ها است، که تقریباً همزمان با تمدن بابل و عیلامیان به وجود آمده است. با به قدرت رسیدن حمورابی، در بین النهرین این تمدن دستخوش تغییرات عظیمی شد، که در مقاله زیر درباره این تغییرات و تاثیر حکومت حمدرابی بر این منطقه، مفصل‌تر سخن خواهیم گفت.

ادامه نوشته »