خانه » # فارسی پایه پنجم

# فارسی پایه پنجم

منظور از جامعه برای حفظ خود به شمشیر، قلم و دینار نیازمند است یعنی چه؟

آشنایی با لزوم داشتن شمشیر، قلم و دینار برای حفظ یک جامعه – فارسی پایه پنجم

جامعه برای حفظ خود به چه چیزی نیاز دارد؟

در ادامه با این عبارت زیبا از خواجه نصیرالدین طوسی از کتاب فارسی پایه پنجم دبستان آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »