خانه » # عیلامی ها چه کسانی بودند

# عیلامی ها چه کسانی بودند

چگونگی تاسیس حکومت ایلام را توضیح دهید؟

خلاصه ای از حکومت و تمدن ایلام

چگونگی تاسیس حکومت ایلام

اگر به تاریخچه تمدن بشری و آغاز پیدایش آن بنگریم، در خواهیم یافت ایلامیان (عیلامیان) قدیمی‌ترین و کهن‌ترین اقوام جهان به شمار می‌آیند. ایلام به طور قطع سر منشا و آغاز تمدن شهرنشینی انسان بوده است. آن‌ها پیش از آریایی‌ها و سامی‌ها تشکیل تمدن دادند. می‌توان گفت، این پیدایش همزمان با تمدن دراویدیان در هند اتفاق افتاده است. از این رو این دو تمدن هم خانواده محسوب می‌شوند. اغلب تاریخ تمدن ایران ۲۵۰۰ ساله تصور می‌شود، حال آنکه این قدمت با توجه به یافته‌هایی از تمدن ایلامیان، به حدود ۱۰ هزار سال می‌رسد.

ادامه نوشته »