خانه » # علی شفا جرف هار

# علی شفا جرف هار

مقصود جمله “بنای زندگی بر لبه پرتگاه ” – علی شفا جرف هار

مقصود از بنای زندگی بر لبه پرتگاه “علی شفا جرف هار” چیست؟ – دین و زندگی پایه دوازدهم 

مقصود از بنای زندگی بر لبه پرتگاه چیست؟

در ادامه با مقصود و مفهوم این آیه و عبارت از کتاب دین و زندگی پایه دوازدهم آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »