خانه » # علوم پایه هفتم متوسطه

# علوم پایه هفتم متوسطه

تحقیق سفر غذا در دستگاه گوارش

تحقیق درمورد سفر غذا در دستگاه گوارش (فرایند هضم و جذب غذا )

سفر غذا در دستگاه گوارش

دستگاه گُوارش یکی از دستگاه‌های فعال در بدن انسان و بعضی از جانداران است. این دستگاه در انسان و مهره‌داران به صورت لولهٔ گوارشی، و در جانوران تکامل نیافته مانند کیسه‌تنان از جمله هیدر، شقایق دریایی و عروس دریایی به صورت کیسهٔ گوارشی وجود دارد.

ادامه نوشته »