خانه » # علل اصلی شکل گیری نهضت تنباکو

# علل اصلی شکل گیری نهضت تنباکو

اصلی ترین دلیل شکل گیری نهضت تنباکو چه بود ؟

همه چیز درباره نهضت تنباکو و علت شکل گیری آن

نهضت تنباکو

در ادامه این مقاله با دلیل اصلی شکل گیری نهضت تنباکو چه بود؟ از کتاب مطالعات اجتماعی نهم آشنا می شوید، با داشچی همراه باشید.

همانطور که می‌دانیم تا قبل از انقلاب اسلامی در سال ۵۷، شیوه حکومتی در ایران سلطنتی بوده است. در تمام این پیشینه‌ی سلطنتی، همواره شاهان و دربار، چه فاسد و چه عادل، در اوج بودند و تصمیمات و اقداماتشان مانند وحی منزل بوده است. در زمان قاجار کم کم با وقوع اتفاقات مختلف و بیداری‌های اجتماعی از هیمنه و قاطعیت سلطنت کاسته شد.

ادامه نوشته »