خانه » # علت ایجاد عصبانیت و خشم

# علت ایجاد عصبانیت و خشم

تحقیق درمورد خشم و عصبانیت (غضب)

همه چیز درباره ی خشم و عصبانیت

درباره ی خشم و عصبانیت

خشم چیست؟

خشم یک بیماری نیست بلکه احساس و هیجان عادی انسانهاست مانند غم و شادی، اضطراب، ترس و لذت . هر انسانی در واکنش به بعضی شرایط دچار عصابنیت و خشم می شود به همین دلیل مهم است که این احساس را بشناسید و بصورت سالمی با آن برخورد کنید چرا؟

ادامه نوشته »