خانه » # طبقه بندی قارچ ها

# طبقه بندی قارچ ها

تحقیق درباره قارچ، ساختار و انواع آن

قارچ ها را بهتر بشناسیم!

تحقیق درباره قارچ، ساختار و انواع آن قارچ چیست؟

قارچ‌ها دسته‌ای جداگانه از یوکاریوت ها را تشکیل می‌دهند و نه گیاه هستند و نه جانور. سلسله قارچان (Fungi) سلسله‌ای از هوهسته‌ای‌ها است که در دیوارهٔ یاخته‌ (سلول) های آنها کیتین وجود دارد.

ادامه نوشته »