خانه » # ضرب المثل درباره استمرار در کار

# ضرب المثل درباره استمرار در کار

معنی بیت ” رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود “

آشنایی با معنی بیت رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهرو آنست که آهسته و پیوسته رود 🚶🏻‍♂️

معنی رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود

در ادامه با معنی و مفهوم این تک بیت زیبا که از ضرب المثل های ایرانی محسوب می شود، آشنایی می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »