خانه » # ضرب المثل با کوزه

# ضرب المثل با کوزه

معنی ضرب المثل ” خیاط هم در کوزه افتاد ” + داستان

مفهوم، معنی و داستان خیاط هم در کوزه افتاد 🏺

خیاط هم در کوزه افتاد

در این پست با معنی و داستان این ضرب المثل ایرانی و حکایت قدیمی (برگزیده از قصه های سندبادنامه و قابوسنامه) از کتاب نگارش هفتم آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

گسترش ضرب المثل ” آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم ” + داستان

معنی و داستان ضرب المثل آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم 💧 

آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم

در این پست با داستان و معانی ضرب المثل ایرانیآب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم ” از کتاب نگارش یازدهم آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

معنی ضرب المثل ” از کوزه همان برون تراود که در اوست ” + داستان و انشا

گسترش ضرب المثل از کوزه همان برون تراود که در اوست همراه با داستان و انشا 🏺

 از کوزه همان برون تراود که در اوست

در این پست با داستان، انشا و معانی ضرب المثل ایرانی از کوزه همان برون تراود که در اوست ” از کتاب نگارش یازدهم آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »