خانه » # ضرب المثل با خیار

# ضرب المثل با خیار

معنی ضرب المثل ” بزک نمیر بهار میاد کمبزه با خیار میاد “

آشنایی با داستان، شعر و معنی بزک نمیر بهار میاد کمبزه با خیار میاد 🥒

بزک نمیر بهار میاد کمبزه با خیار میاد
در این پست با معانی، مفهوم، داستان و شعر ضرب المثل ایرانی قدیمی کوچه بازاری بزک نمیر بهار میاد کمبزه با خیار میاد آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »