خانه » # ضرب المثل با باد

# ضرب المثل با باد

گسترش ضرب المثل ” باد آورده را باد می برد ” + داستان و انشا

داستان، انشا و معنی ضرب المثل ” باد آورده را باد می برد ” 💨

گسترش ضرب المثل باد آورده را باد می برد

در این پست با معنی، انشا و داستانی در مورد ضرب المثل ایرانی باد آورده را باد می برد ” آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »

معنی ضرب المثل ” زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد ” + داستان

گسترش، معنی و داستان ضرب المثل ” زبان سرخ، سر سبز می دهد بر باد ” 👅

زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد

در این پست داستان و معنی ضرب المثل ایرانی زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد ” از کتاب نگارش هشتم جمع آوری کرده ایم، با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »