خانه » # شنیدن

# شنیدن

معنی ضرب المثل ” شنیدن، کی بود مانند دیدن “

زلیخا گفتن و یوسف شنیدن، شنیدن، کی بود مانند دیدن 👀

شنیدن، کی بود مانند دیدن

در این پست یکی از مفهوم ، کاربرد و معانی ضرب المثل ایرانی بسیار زیبا و پرکاربرد از کتاب فارسی پنجم از عطار نیشابوری قرار داده شده است با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »