خانه » # حکایت در مورد ازدست دادن فرصت

# حکایت در مورد ازدست دادن فرصت

منظور ” از دست دادن فرصت موجب پشیمانی و اندوه است ” یعنی چه

مفهوم جمله از دست دادن فرصت موجب پشیمانی و اندوه است از امام علی علیه السلام

از دست دادن فرصت موجب پشیمانی و اندوه است

در ادامه با معنی و مفهوم این حدیث ارزشمند از امام علی علیه السلام از کتاب مطالعات اجتماعی ششم آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »