خانه » # حس و حال شنیدن صدای وزش شدید باد

# حس و حال شنیدن صدای وزش شدید باد

انشا در مورد صدای وزش باد پاییزی

توصیف صدای وزش باد پاییزی

انشا در مورد صدای وزش باد پاییزیپاییز که می شود،باد، هو هو کنان، برگ های خشکیده درختان را بی صبرانه به زمین می اندازد و سرانجام درخت بدون برگ پاییزی به خوابی زمستانی فرو می رود. صدای وزش باد پاییزی مانند موجودی است که از سرما به خود می پیچد و با صدایی که از آن گرمی نفس هایش بیرون می شود، خود را کمی گرم تر می کند.

ادامه نوشته »