خانه » # حس و حال حمل یک قالب یخ بدون دستکش

# حس و حال حمل یک قالب یخ بدون دستکش

انشا توصیف حس و حال حمل یک قالب یخ بدون دستکش

توصیف ساده و انشا در مورد حمل یک قالب یخ بدون دستکش

انشا در مورد حمل یک قالب یخ بدون دستکشیک روز با دوستانمان جشنی را در مدرسه برگزار کردیم. کارمان را گروهی انجام میدادیم؛ هرکسی مسئول کار جداگانه ای بود و من هم مسئول حمل قالب بزرگ یخ! انقدر عجله داشتم که قالب یخ را بدون دستکش برداشتم.

ادامه نوشته »