خانه » # جواب فعالیت درس هشتم مطالعات ششم

# جواب فعالیت درس هشتم مطالعات ششم

پاسخ سوالات درس هشتم مطالعات ششم انرژی را بهتر مصرف کنیم

جواب به سوالات و فعالیت درس هشتم مطالعات اجتماعی ششم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس هشتم مطالعات ششم انرژی را بهتر مصرف کنیم

پاسخگویی به سوالات درس هشتم کتاب مطالعات اجتماعی ششم انرژی را بهتر مصرف کنیم صفحات ۴۰، ۴۱، ۴۲ با دانشچی همراه باشید.

ادامه نوشته »