خانه » # توصیف یک اتوبوس شلوغ

# توصیف یک اتوبوس شلوغ

توصیف و انشا در مورد داخل اتوبوس شلوغ

توصیف یک اتوبوس شلوغ – مهارت نوشتاری

انشا در مورد داخل اتوبوس شلوغ

موضوع انشای من داخل یک اتوبوس شلوغ

یکی از روزها بعد از زنگ آخر مدرسه با دوستانم به خانه بر می گشتیم، آن روز تصمیم گرفتیم که با اتوبوس به خانه برویم، با وجود شلوغی و ازدحام جمعیت سوار اتوبوس شدیم، همزمان با شلوغی اتوبوس، خیابان ها نیز ترافیک بود. داخل اتوبوس شلوغ شدیم.

ادامه نوشته »