خانه » # توصیف نوجوانی

# توصیف نوجوانی

انشا در مورد نوجوانی و توصیف آن – سری دوم

انشای زیبا درباره نوجوانی

انشا در مورد نوجوانینوجوانی زیباترین دوره زندگی انسان است. زمانی که استعدادهای انسان شکوفا می شود و خود را برای زندگی و هدف مهم تری آماده می کند. دوران نوجوانی همچون ایستادن بر نوک قله ای است که تنها با اندکی سهل انگاری می توان سقوط کرد!

ادامه نوشته »