خانه » # تحقیق در مورد خوشنویسی

# تحقیق در مورد خوشنویسی

تحقیق در مورد هنر خوشنویسی ایرانی

همه چیز درباره هنر خوشنویسی و خطاطی

تحقیق در مورد هنر خوشنویسی ایرانی

هنر خوشنویسی ایرانی

خوشنویسی یا خطاطی یعنی زیبانویسی یا نوشتنی که همراه با خلق یک نوشته زیباست و به فردی که این هنر را دارد خوش‌نویس می گویند. خوشنویسی ایرانی بخشی از خوشنویسی اسلامی است که در ایران و سرزمین‌های وابسته یا تحت نفوذ او همچون کشورهای آسیای میانه، افغانستان و شبه قاره هند به تدریج حول محور فرهنگ ایرانی شکل گرفت.

ادامه نوشته »