خانه » # تحقیق در مورد انفاق

# تحقیق در مورد انفاق

انفاق کردن چه اثراتی در زندگی دارد

انفاق کردن در زندگی

 انفاق کردن در زندگی

انفاق چیست؟

اصطلاح اِنفاق در قرآن و کتب اسلامی به معنی بخشش مال به فقیران برای کسب رضای خداست و در نزد عارفان به منزله کمال بخشش است. یکی از وظایف مهم افراد در جامعه اسلامی، دستگیری از نیازمندان و تهیدستان است.

ادامه نوشته »