خانه » # انواع دشت

# انواع دشت

تحقیق در مورد دشت ها و علل پیدایش آنها

با دشت ها و علل ایجاد آن ها آشنا شوید!

تحقیق در مورد دشت ها و علل پیدایش آنهادر این پست با نحوه پیدایش دشت و تفاوت آن با جلگه آشنا شوید.

در اصطلاح جغرافیایی، دشت زمین همواریست که بهیچ وجه چین نخورده ، یا زمینی که بوسیله ٔ مواد رسوبی رودها و سیلاب ها بوجود آمده است. این گونه اراضی برای سکونت انسان در صورت اعتدال آب و هوا بسیار مناسب است .

ادامه نوشته »