خانه » بایگانی برچسب: انشا درباره یک روز در کتابخانه

بایگانی برچسب: انشا درباره یک روز در کتابخانه

انشا درباره کتابخانه مدرسه ما

انشا کتابخانه مدرسه ما

انشا درباره کتابخانه مدرسه ما

کتابخانه مدرسه ما !

راستش را بخواهید وقتی به کتابخانه‌ی مدرسه فکر می کنم، زیر زمین های فیلم‌های ژانر وحشت برایم تداعی میشود! کتابخانه‌ی مدرسه‌ی ما یک اتاق کوچک بود کنار دفتر مدیر. اما آنچه که از آن بعنوان کتابخانه‌ی قدیمی یاد میشد عبارت بود از یک زیرزمین مخوف در حیاط پشتی مدرسه!

ادامه نوشته »