خانه » # اشعار سنایی

# اشعار سنایی

تحقیق در مورد زندگی حکیم سنایی

خلاصه زندگینامه حکیم سنایی غزنوی

زندگینامه حکیم سنایی

 

شاعر و عارف پارسی‌زبان ایرانی حکیم سنایی با نام کامل ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی در قرن پنجم هجری می‌زیست. او از شاعران مثنوی‌سرای و قصده‌گو زبان پارسی است و بعنوان یکی از بزرگترین صوفیان تاریخ شناخته می‌شود. گفته می‌شود که سنایی برای اولین بار به صورت جدی عرفان را وارد شعر فارسی نمود. اما قبل از وی نیز صوفیان دیگر در اشعار خود از مضامین عرفانی استفاده می‌کردند.

حکیم سنایی در طول زندگی خود به سه حالت شخصیتی مختلف روی آورد. او اول مداح بود و سپس به وعظ و نقد اجتماعی پرداخت و در پایان نقش عارف، عاشق و قلندر را به خود گرفت. وی تا اخر عمر خود درگیر این حالت‌ها بود.

ادامه نوشته »