خانه » بایگانی برچسب: ادبیات فارسی نهم

بایگانی برچسب: ادبیات فارسی نهم

منظور از جمله ” خداوند به دل‌ ها و کردارتان می‌ نگرد ” چیست؟

آشنایی با معنی و مفهوم جمله خداوند به دل‌ ها و کردارتان می‌ نگرد

خداوند به دل‌ها و کردارتان می‌ نگرد

معنی خداوند به دل‌ ها و کردارتان می‌ نگرد چیست؟

یعنی خداوند به نیت های قلبی هر کس نگاه می کند و بر اساس آن، ارزش عملی را که فرد انجام داده مشخص می کند. چه بسیار افرادی که در ظاهر، کارهای خوب و خیر انجام می دهند اما نیت های خوبی ندارند.

ادامه نوشته »