خانه » بایگانی برچسب: آیات قرآن درباره وفاداری به عهد

بایگانی برچسب: آیات قرآن درباره وفاداری به عهد

ثمرات عمل به عهد و پیمان خود با خدا

ثمرات باقی ماندن بر پیمان خود با خدا و وفای به عهد

ثمرات وفاداری به عهد خود با خدا

ثمرات وفاداری به عهد خود با خدا چیست؟

از مهم ترین ثمرات وفای به عهد خود با خدا دو چیز است: ۱) پاداش آن بهشت است.  ۲) خداوند نیز به وعده هایی که به وفاکنندگانِ به عهد داده وفا می کند.

ادامه نوشته »