خانه » # آموزش الکترونیکی دانشگاه امام رضا (ع)

# آموزش الکترونیکی دانشگاه امام رضا (ع)

سامانه درسا دانشگاه امام رضا (ع) | darsa.imamreza.ac.ir

ورود به سیستم سامانه درسا – آموزش الکترونیکی دانشگاه امام رضا (ع)

سامانه درسا دانشگاه امام رضا (ع) | darsa.imamreza.ac.ir

سامانه درسا

این سامانه برای الکترونیکی کردن فعالیت های آموزشی دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع) ایجاد شده است؛ این زیر ساخت ها در جهت برطرف کردن نیاز های آموزشی دانشجویان فراهم شده تا فعالیت های علمی و آموزشی به صورت مجازی انجام دهند.

ادامه نوشته »